Powrót

Ile mam władzy (decyzji) we wspólnocie mieszkaniowej.

Udział w części wspólnej określa siłę głosu oraz wysokość opłat. Udział zależny jest od metrażu lokalu. Metraż Twojego lokalu podzielony przez sumę wszystkich lokali daje wysokość Twojego udziału.

Suma powierzchni wszystkich lokali stanowi 100 % , z których każdemu właścicielowi przysługuje udział w zależności od powierzchni lokalu. Udział w nieruchomości wspólnej, jest podstawowym kryterium praw i obowiązków we Wspólnocie. Stanowi bowiem miernik siły właściciela lokalu w głosowaniach uchwał wspólnoty oraz wysokości opłat ponoszonych na rzecz Wspólnoty. Wspólnota może postanowić, iż ponosi wydatki wg innego kryterium niż udział, jednak musi to przyjąć w formie uchwały.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. I ACa 677/16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. I ACa 1358/16 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2018 r., sygn. III CSK 300/17

wspólnota.online ukazuje Twój udział jako mieszkańca w każdym z planowanych wydatków

% twojego udziału jest wpisany w Księdze Wieczystej

Udział procentowy lokalu w częściach wspólnych nieruchomości jest wyliczany przez właściciela pierwotnego, który wyodrębnia lokale (np. deweloper). Nabywca lokalu znajdzie taką informację w akcie notarialnym kupna, która następnie wpisywana jest do księgi wieczystej lokalu. Udziały procentowe wszystkich współwłaścicieli części wspólnych można określić na podstawie księgi wieczystej gruntowej.

% udziału = % głosów (władzy) jaką posiadasz

By wprowadzić w życie Wspólnoty pewne rozwiązania lub pomysły trzeba przegłosować uchwałę Wspólnoty (większością ponad 50 % udziałów w nieruchomości wspólnej). Grupa właścicieli, która dysponuje ponad 50 % udziałów ma realną moc wprowadzania w życie swoich pomysłów, stąd istotne jest by znać swój udział a także wiedzieć jak sprawdzić udziały innych właścicieli .

Na wniosek 10 % właścicieli lokali zarząd musi zwołać zebranie - nie może odmówić.

Zebrania właścicieli lokali zwołuje, co do zasady, zarząd Wspólnoty. W przypadku gdy wniosek o zwołanie zebrania złoży minimum 10 % właścicieli lokali, zarząd musi takie zebranie zwołać i nie może odmówić, w przeciwnym razie złamie prawo.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2017 r., sygn. V ACa 381/16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. II CNP 8/10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. I ACa 834/15

51% głosów by podjąć decyzje
(w formie uchwały).

Do podjęcia uchwały konieczne jest ponad 50 % udziałów w nieruchomości wspólnej. Inicjatywę poddania uchwały pod głosowanie ma każdy właściciel lokalu, jednak musi ją zaproponować na zebraniu Wspólnoty, lub przedłożyć zarządowi w celu podjęcia głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. I ACa 290/16

wspólnota.online wprowadza sondaż - badając zainteresowanie wspólnoty daną sprawą, zanim zostanie poddana głosowaniu

W szczególnych przypadkach można głosować
1 mieszkanie 1 głos - niezależnie od udziałów

W przypadku gdy udziały są policzone nieprawidłowo, lub jeden z właścicieli posiada ponad 50 % udziałów, 1/5 wszystkich właścicieli może żądać głosowania według zasady jeden właściciel - jeden głos. Oznacza to, że każdy właściciel- niezależnie od wysokości udziałów- posiada jeden głos, a o podjęciu uchwały decyduje ich większość. Udziały policzone są nieprawidłowo gdy ich suma nie daje 100%.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. IV CSK 586/16

wspólnota.online w zależności od potrzeb, pozwala przeprowadzać głosowanie zarówno w formie udziałów procentowych, jak i ramach zasady 1 do 1

Sprawdź, dlaczego mieszkańcy, zarządcy i firmy korzystają ze Wspólnota.online Zarejestruj się

Czas na Twój ruch!

Podaj swojego maila, a doradzimy Ci jak zmienić swoją wspólnotę: