Powrót do bloga

Czy RODO nas ogranicza?

Wspólnota mieszkaniowa – RODO

W jaki sposób zarządcy i administratorzy są ograniczani przepisami?

Dobre zarządzanie to kontakty do wszystkich.

Wspólnota Mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Obszarem ustawowej działalności wspólnoty mieszkaniowej jest zarządzanie wspólnym majątkiem.

Każdy właściciel lokalu ma prawo dostępu do dokumentacji wspólnoty oraz do danych związanych z zarządzaniem majątkiem wspólnym.

Zarządzanie majątkiem wspólnym nie będzie możliwe bez znajomości danych kontaktowych do właścicieli lokali.

Jak wskazuje art. 6 ust. 1 RODO,
przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli spełniony jest m.in. warunek, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (w tym przypadku wspólnocie mieszkaniowej).

WAŻNE: zbieranie danych kontaktowych (w tym numeru telefony i adresu email) jest niezbędne do prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną i jest zgodne z przepisami RODO

Zawiadomienie o zebraniu – elektronicznie wraz z
wszystkimi dokumentami

Zarządca ma obowiązek zawiadomić pisemnie o zebraniu wspólnoty na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

Ma także obowiązek dostarczyć dokumenty związane z przedmiotem zebrania.

Cyfrowa komunikacja już wkrótce będzie w tym obszarze standardem. Wysoką skuteczność zapewnia aplikacja mobilna dostępna dla każdego we wspólnocie ONLINE.

Przeglądy w nieruchomości – konieczność dotarcia do
wszystkich lokali

Na przykładzie przeglądów technicznych przeprowadzanych na nieruchomości widzimy jak istotna jest sprawna komunikacja . Wykonujący przeglądy muszą dotrzeć do wszystkich lokali – inaczej przegląd nie zostanie wykonany.

Trudno sobie wyobrazić przeprowadzanie przeglądów bez sprawnej i szybkiej komunikacji- telefonicznej i elektronicznej. Informacja o przeglądach poprzez aplikację oraz telefon to najbardziej skuteczna forma zapewnienia jak największej frekwencji podczas przeprowadzanych przeglądów.

Wspólnota mieszkaniowa, RODO, komunikacja: zobacz w jaki sposób zarządzać cyfrowo wspólnotą mieszkaniową —> ZOBACZ

Seweryn Chwałek – założyciel Wspólnota.online, ekspert zarządzania nieruchomościami. Zapraszam Cię na mój profil —> SPRAWDŹ

Kontakt:

Porozmawiaj z naszym ekspertem:

phone +48 502 292 319

lub umów się na bezpłatne konsultacje: