Powrót do bloga

Wspólnota domów – załóż jednym kliknięciem!

Powołanie wspólnoty mieszkaniowej na osiedlu domów jednorodzinnych nie jest możliwe. Musi powstać wspólnota domów.

Nie jest to trudne, ale wymaga inicjatywy – wszystko zaczyna się od jednego właściciela!

W domach wielorodzinnych, wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa “samodzielnie” – istnieje bowiem ustawa (o własności lokali), która reguluje sytuację sprzedaży mieszkań i wzajemnych relacji właścicieli lokali.

W przypadku domów jednorodzinnych, części wspólne osiedla
zorganizowane są według reguł współwłasności cywilnej określonej w kodeksie cywilnym.

Kodeks cywilny definiuje współwłasność krótko: Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (art. 195 kc)

Kodeks reguluje zasady dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych – czyli formy przyjmowanej przy sprzedaży drogi lub innych części lub urządzeń osiedla.

Mimo, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem samodzielnie (może go np. sprzedać) to jednak zarząd rzeczą wspólną wymaga współdziałania z innymi współwłaścicielami.

Mieszkasz na osiedlu domów jednorodzinnych?


Podejmowanie decyzji bez powołania wspólnoty domów jest trudne!
Bez umowy między sąsiadami wspólnota nie powstanie.

Pokonaj skutecznie te trudności: użyj Wspólnota.online i powołaj
wspólnotę domów jednorodzinnych.

Dowiedz się więcej, pobierz bezpłatny RAPORT —> POBIERZ!