Powrót do bloga

Właściciel większościowy we wspólnocie mieszkaniowej? Zmień metodę głosowania.

Czy właściciel większościowy we wspólnocie mieszkaniowej może przegłosować co chce? Jeżeli dowolny właściciel dysponuje ponad 50% udziałów w nieruchomości wspólnej nazywamy go właścicielem dominującym (właściciel większościowy).

Głosując zgodnie z udziałem właściciel dominujący przegłosuje każdą uchwałę.

Gmina lub deweloper to właściciel większościowy we wspólnocie? Śmiało: przegłosuj ich!

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem czy zarządcą: chcesz mieć siłę sprawczą we wspólnocie!

Co możesz zrobić?

Zmień sposób głosowania na: 1 właściciel = 1 głos i miej kontrolę nad sprawami wspólnoty.

Głosy można liczyć według dwóch zasad: albo udziałami (wówczas wygrywa gmina lub deweloper) albo liczbą właścicieli.

Oznacza, to, że właściciel większościowy może zawsze narzucić wspólnocie swoją wolę przegłosowując uchwałę, która zabezpiecza interesy właściciela zamiast wspólnoty.

Na szczęście jest sposób, by temu zapobiec.

Uchwały można bowiem głosować, także według zasady, że na każdego właściciela (również większościowego) przypada jeden głos.

20 % właścicieli może zmienić zasady głosowania!

Głosowanie  według zasady, że jeden właściciel to jeden głos,  wprowadza się na każde żądanie minimum ⅕ właścicieli lokali.

Zgłoszenie żądania oznacza automatycznie zmianę zasad głosowania – żądanie takie nie podlega głosowaniu. Można także zmienić zasady głosowania w wyniku przyjęcia uchwały głosowanej udziałami. Wówczas należy uzyskać ponad 50 % głosów.

Wtedy, gdy właściciel większościowy we wspólnocie mieszkaniowej dysponuje ponad 80 % udziałów w nieruchomości wspólnej, pozostali właściciele nie będą mogli zmienić zasad głosowania samodzielnie.

Liczy się jeden głos niezależnie od liczby lokali  

Przejście na zasadę głosowania,  że na każdego właściciela przypada jeden głos oznacza, iż podczas głosowania każdy właściciel dysponuje tylko jednym głosem niezależnie od liczby lokali, które posiada i niezależnie od udziałów w nieruchomości wspólnej. 

Właściciel większościowy we wspólnocie mieszkaniowej: działaj cyfrowo!

Dowiedz się jak skutecznie podejmować uchwały w Twojej wspólnocie. Sprawdź narzędzie Uchwała48. Daje ono możliwość głosowania 1 właściciel = 1 głos. Głosuj ONLINE


Kontakt:

Porozmawiaj z naszym ekspertem:

phone +48 502 292 319

lub umów się na bezpłatne konsultacje: