Powrót do bloga

Jak powstaje Twoje sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej? Napisz je skutecznie!


Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej to obowiązek- zarządca co rok musi się rozliczyć 

Jeśli co najmniej raz na rok właściciel lokalu we wspólnocie nie otrzyma sprawozdania finansowego (do końca marca każdego roku) oznacza to, iż zarządca łamie obowiązujące przepisy.

Zarządca ma obowiązek, przynajmniej raz na rok, rozliczyć się z pobranych i wydanych pieniędzy.

Zarządca ma obowiązek wykazać wszystkie przychody wspólnoty (ze wszystkich tytułów, czyli: ciepło, woda, prąd, sprzątanie, konserwacja, wynagrodzenie zarządcy, ubezpieczenie i inne) oraz koszty w zestawieniu z przychodami. Różnica między przychodami a kosztami daje nam wynik dodatni – czyli nadwyżkę lub wynik ujemny czyli stratę.

Straty i nadwyżki zarządca ma obowiązek rozliczyć zgodnie z uchwałą wspólnoty o przyjęciu sprawozdania finansowego, przy czym opłaty za media dostarczane do lokalu rozliczane są “automatycznie” po zakończeniu roku i nie potrzebujemy w tym celu uchwały.   

Sprawozdanie musi być zrozumiałe i dokładne – należy pokazać stan finansów i majątku wspólnoty 

Dokument musi być zrozumiały i dokładny, inaczej nie spełni warunków jakie nakłada ustawa: przedłożenia sprawozdania z zarządu. Sprawozdanie powinno zawierać opis wyjaśniający zdarzenia zapisane w sprawozdaniu.

Sprawozdanie może zawierać załączniki np. wykaz dłużników wspólnoty, lub szczegółowe zestawienie wydatków na konserwację. Co do zasady sprawozdanie, to jeden spójny dokument, który wspólnota przyjmuje lub odrzuca.

Sprawozdanie musi wskazywać dane, na podstawie których wyliczono przychody (stawki naliczeń dla właścicieli).Także zbiorczo wykazane koszty (na podstawie faktur).

Musi wykazać kwoty na rachunkach bankowych wspólnoty, stan funduszu remontowego, stan zobowiązań wspólnoty, oraz stan nieściągniętych należności, a także wykazać nierozliczone kwoty (także z lat poprzednich).  

Wspólnota rozlicza straty i nadwyżki na podstawie uchwały 

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej musi być przedłożone na rocznym zebraniu właścicieli (wysłane minimum 7 dni przed zebraniem). Wspólnota po omówieniu i dyskusji głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem sprawozdania.

W uchwale o przyjęciu wspólnota decyduje, jak rozliczyć nadwyżki lub straty. Co do zasady powinna rozliczyć je na właścicieli lokali stosownie do udziału w nieruchomości wspólnej. Możliwe są jednak inne dyspozycje np. przekazanie wyniku dodatniego na fundusz remontowy lub pokrycie strat z zarządu bieżącego środkami z funduszu remontowego. 

Przepisy nie określają skutków nie przyjęcia sprawozdania finansowego. Ustawa i tak daje zarządcy prawo rozliczenia wyniku na właścicieli lokali – jednak nie może on dokonywać innych dyspozycji (np. przekazać wyniku na fundusz remontowy) bez uchwały wspólnoty.  

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej wykazuje wszystkie zdarzenia gospodarcze 

Zarządca ma obowiązek wykazać wszystkie zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniu, bez względu na opinie (negatywne) o tych zdarzeniach.

Sprawozdanie nie może być przygotowane pod określone oczekiwania (poprzez np. przenoszenie kosztów na następny rok by zmniejszyć stratę) musi oddawać rzeczywiste zdarzenia – i to jest główne kryterium poprawności i rzetelności sprawozdania.

Celem sprawozdania jest bowiem przedstawienie stanu finansów i majątku wspólnoty, niezależnie od ich kondycji. Ocena zdarzeń finansowych to przedmiot uchwały o absolutorium lub uchwały o zmianie zarządcy, natomiast negatywna ocena zdarzeń gospodarczych nie oznacza, iż sprawozdanie jest nierzetelne. 

Zarządzaj swoją wspólnotą skutecznie: Zobacz, jak to działa!

Kontakt:

Porozmawiaj z naszym ekspertem:

phone +48 502 292 319

lub umów się na bezpłatne konsultacje: