Powrót do bloga

Elektroniczne głosowanie uchwał: obecnie najskuteczniejsza metoda!

Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek
dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał

Nie zawiera wymogów takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. Elektroniczne głosowanie uchwał to najskuteczniejsza obecnie metoda głosowań!

W zakresie “techniki” głosowania ustawa zawarła jeden wymóg: uchwała musi być podjęta większością głosów (art. 23 ust 2. ustawy o własności lokali)

Ustawodawca wyszedł z założenia, iż przeprowadzanie głosowania nie jest czynnością skomplikowaną i nie ma potrzeby nadmiernego sformalizowania tego procesu.

Takie założenie okazało się słuszne, szczególnie w kontekście
szybkiego rozwoju technologii

Elektroniczne głosowanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
dotyczy oczywiście głosowania uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów (najczęstszego z racji niskiej frekwencji na zebraniach).

Trzeba zaznaczyć, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by także na zebraniu wspólnoty głosy były oddawane elektronicznie przez obecnych na zebraniu oraz uczestniczących w zebraniu online

Spójrz, jak działa aplikacja Wspólnota.online i narzędzie Uchwała48 – cyfrowe głosowanie uchwał:

Dowiedz się więcej o elektronicznym głosowaniu uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Pobierz darmowy raport —> TUTAJ